Wat is biodiversiteit?

Soortenrijkdom of  biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een gegeven ecosysteem of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden.

In het algemeen loopt de biodiversiteit van vele planten en dierensoorten in Nederland achteruit. Op deze pagina gaan we in op biodiversiteit in tuinen en openbaar groen en specifiek op bijen omdat deze vaak een graadmeter zijn hoe goed of slecht het gaat met de biodiversiteit (en omdat we hier kennis over hebben)

Wist je dat ...

  • Alle tuinen in Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit door de juiste planten te zaaien!

  • In tegenstelling tot exotische planten, die van nature niet voorkomen in een bepaalde regio, kunnen inheemse planten bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en het herstel van ecosystemen.

  • Door te kiezen voor inheemse planten in landschapsarchitectuur en tuinieren, kunnen we bijdragen aan het behoud van lokale genetische diversiteit, wat van cruciaal belang is voor het aanpassingsvermogen van plantensoorten aan veranderende omstandigheden.

Bijen en insecten

De natuurlijke wereld is een complex en delicaat ecosysteem waarin verschillende soorten met elkaar samenwerken om een evenwicht te behouden. Een van de meest fascinerende relaties is die tussen inheemse planten en wilde bijen. Wilde bijen spelen een essentiële rol in het bestuiven van planten, terwijl inheemse planten de perfecte voedselbron en leefomgeving bieden voor deze belangrijke bestuivers. Deze symbiotische interactie is van cruciaal belang voor het in stand houden van biodiversiteit en het bevorderen van een gezond ecosysteem.


De Bijzondere Band

Wilde bijen zijn, in tegenstelling tot honingbijen, solitair levende bijen die niet in grote kolonies leven (met uitzondering van de hommels, ook wilde bijen, maar leven ook in een volk). Ze komen in diverse soorten en maten voor, en elke soort heeft zijn eigen voorkeuren wat betreft voedsel en leefomgeving. Inheemse planten, die van nature voorkomen in een bepaald gebied, zijn aangepast aan de lokale omstandigheden, zoals klimaat, bodem en insectenpopulaties. Hierdoor hebben ze precies de juiste kenmerken en eigenschappen om wilde bijen aan te trekken en te ondersteunen.


Voedselbron voor Wilde Bijen

Bloeiende inheemse planten zijn rijk aan stuifmeel en nectar, de belangrijkste voedselbronnen voor wilde bijen. Elke bijensoort heeft specifieke voorkeuren voor bepaalde plantensoorten. De vorm van de bloem, de kleur en geur, en de hoeveelheid nectar beïnvloeden welke bijen de bloem bezoeken. Bijen hebben een uitstekend geurvermogen en herkennen de bloemen die hen de juiste voedingsstoffen bieden. 


Andere insecten:

Co-evolutie: Inheemse planten hebben vaak een lange geschiedenis van co-evolutie met lokale insectensoorten. Ze zijn perfect aangepast aan de behoeften van deze insecten en bieden hen de juiste voedselbronnen en leefomgevingen.


Bestuiving: Naast bijen spelen andere insecten zoals vlinders en kevers ook een belangrijke rol bij bestuiving. Inheemse planten voorzien deze bestuivers van stuifmeel en nectar, waardoor ze kunnen bijdragen aan het voortplantingsproces van de planten.

Wist je dat.....

Wist je dat inheemse planten en bijen een evolutiegeschiedenis hebben van miljoenen jaren? Gedurende deze lange periode hebben ze elkaar beïnvloed en aangepast, waardoor ze een perfecte co-evolutie vertonen.

Bijen zijn cruciaal voor de voortplanting van veel inheemse plantensoorten. Sommige planten zijn zelfs afhankelijk van specifieke bijensoorten voor hun bestuiving en kunnen zonder hen niet overleven.

Bijen zijn verantwoordelijk voor het bestuiven van ongeveer 80% van alle bloeiende planten op aarde. Het behoud van inheemse planten en het bevorderen van bijengezondheid zijn dus essentieel voor het in stand houden van biodiversiteit

Meer weten over bijen en insecten? Bezoek  dan  de website Bijenstichting, volg een webinar of cursus of sluit een lidmaatschap af.

Ontvang een gratis e-book over Bijen!

E-book over bijen!

Dit gratis e-book word je aangeboden door het Bijen Educatie Centrum. We nemen je mee naar het leven van de bijen, insecten die enorm interessant en belangrijk zijn voor de natuur en de mens!

  • Herken verschillen tussen bijen, wespen en zweefvliegen
  • Leer over de levenswijze van bijen
  • Ontdek hoe tonglengte bepalend is voor welke bloemen een bij bezoekt
  • Leer hoe belangrijk bijen voor de mens zijn
  • Ontdek wat u kunt doen om bijen te helpen
  • En nog veel meer
Je schrijft je meteen in voor onze maandelijkse bijen nieuwsbrief van de Bijenstichting