Bloemenweides

Wilde bloemenweides bieden kansen voor solitaire bijensoorten. En wil je kieskeurige solitaire bijen helpen, zaai dan een inheems bloemenmengsel in je tuin.


Deze kieskeurige bijen halen alleen voedsel van specifieke plantenfamilies of soms alleen van één specifieke soort. Deze bijen kun je helpen door een mengsel van inheemse soorten te zaaien. Daarbij kun je zowel één- als tweejarige planten als vaste soorten kiezen. Voorbeelden van plantensoorten voor kieskeurige bijen zijn: de bosandoorn en het boerenwormkruid.


Stappenplan

1.  Kies een mengsel dat past bij de locatie. Ontdek de mengselwijzer


2. Maak het perceel gras- en onkruidvrij. Lees hoe


 3. Meng de bloemenzaden met zand en zaai het perceel in. Lees hoe


 4. Zaden licht inharken met een grashark en aanrollen. 


 Niet bemesten. 


Tips

In de webshop van de Bijenstichting hebben we diverse inheemse mengsels voor bloemenweides te koop speciaal voor bijen. 

Je kunt ook meerjarige bloemenmengsels met inheemse soorten zaaien. Bedenk wel dat het tijd kost voor zo'n bloemenweide zich heeft ontwikkeld. Goed beheer is essentieel. 

In de webshop van de Cruydt-hoeck zijn er vele bloemenmengels te koop.
Voor beheer van bloemenweides: lees de tips van de Cruydthoeck
Denk ook eens aan een bloemenmengsel met een- en tweejarige, en vaste inheemse soorten die bijzonder aantrekkelijk zijn voor allerlei insecten: solitaire bijen, honingbijen, vlinders en zweefvliegen.