Wat is inheems

Inheemse planten:

Met inheemse soorten bedoelen we de soorten die binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied voorkomen. Dit gebied kan heel groot zijn. Knoopkruid komt bijvoorbeeld in Nederland voor, maar ook in landen zoals Polen en Spanje. De Knoopkruid in Nederland heeft zich aangepast aan ons klimaat, terwijl de Knoopkruid in Spanje zich heeft aangepast aan een mediterraan klimaat. Het is dezelfde plant, maar er zijn ook veel verschillen. (bron Cruydt-hoeck)


Oorspronkelijk inheems of autochtone flora: 

Onder oorspronkelijk inheemse flora rekenen we de soorten bomen, struiken en planten waarvan populaties van nature in een bepaalde geografische regio voorkomen. Tijdens de laatste ijstijd - 116.000 tot 11.500 jaar geleden - heerste er in de lage landen een toendraklimaat. Voor de meeste boom- en struiksoorten was het hier veel te koud. Zij weken uit naar het zuiden, naar de zogenaamde refugia. Toen de temperatuur na de ijstijd terug omhoog klom, migreerden bomen en struiken over een periode van duizenden jaren vanuit de zuidelijke refugia terug naar onze streken. Tijdens dit natuurlijke proces ondergingen ze aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden (evolutie = aanpassing aan verandering). Deze aanpassingen zitten opgeslagen in de overerfbare kenmerken: de genen. De beste garantie voor het behoud van de variatie aan micro-organismen, planten en dieren is dan ook het behoud van hun natuurlijke leefomgeving.


De oorspronkelijk inheemse flora die in Nederland van nature voorkomen, hebben zich dan ook kunnen handhaven en verder verspreiden doordat zij zich optimaal aan de hier heersende klimatologische omstandigheden hebben aangepast. De nakomelingen van deze bomen, struiken en planten zijn dus van oorspronkelijk inheemse of autochtone herkomst. (bron Planten van hier)


Exotische en gecultiveerde planten:

Exotische en gecultiveerde planten zien er vaak heel kleurig uit, maar hebben niet altijd het gewenste effect op de biodiversiteit. Exoten bieden wel nectar en stuifmeel voor de minder kritische insecten, maar zijn geen voedselplant voor de larven en rupsen. Gecultiveerde planten, zoals dubbele korenbloemen, hebben vaak slecht bereikbare nectar en ook de hoeveelheid nectar en stuifmeel kan veranderd zijn door het cultiveren. Hierdoor zijn deze planten minder goed bruikbaar voor onze insecten.


Invasieve exoten:

Exoten zijn planten of dieren die via menselijk handelen in ons land terecht zijn gekomen. Dit kan zowel bewust (via de handel) of onbewust (bijvoorbeeld als verstekeling op transport) gebeuren. De meeste exoten zijn geïmporteerd als huisdier of als tuin- of aquariumplant en zorgen niet voor problemen, o.a. omdat ze alleen in tuinen zitten en zich niet zelfstandig kunnen verspreiden of handhaven. Enkele van deze exoten kunnen dit wel en weer een klein deel hiervan doet het zelfs zo goed, dat ze een bedreiging vormen voor onze inheemse planten of dieren en soms zelfs voor de mens (ze zijn giftig of leiden tot hooikoortsklachten). Deze laatste groep exoten noemen we dan 'invasieve exoten'. (bron: Floron, tuin er niet in)

Wist je dat.....

Inheemse planten zijn van nature aangepast aan het lokale klimaat en de bodemomstandigheden, waardoor ze beter gedijen en minder water en meststoffen nodig hebben.

Inheemse planten hebben meestal minder last van invasieve plagen en ziekten, omdat ze beter zijn aangepast aan de natuurlijke weerstand van het gebied.

Het bevorderen van inheemse plantengroei kan ook de afname van bestuivers, zoals bijen en vlinders, tegengaan, wat een positieve invloed heeft op de productie van voedselgewassen.