Zaai- en planttips

Algemene 

tips

Hoe zaai je?

Lees meer

1-2 jarige 

zaaien

Zaai in het voor- of najaar
Lees meer 

Meerjarige 

planten

zaai in het 

najaar

Lees meer

Algemene tips

Grondsoorten:

Om het juiste mengsel te bepalen, is de grondsoort van groot belang. Verschillende bodems bestaan uit lagen of combinaties van grondsoorten. Enkele belangrijke grondsoorten zijn:

  • Kleigrond: Ontstaat als waterafzetting, vaak zwaar te bewerken en voedselrijk. Voornamelijk te vinden langs de kust en rivieren. Verschralen is lastig.
  • Veengrond: Voornamelijk bestaande uit samengeperst, halfverteerd organisch materiaal. Meestal voedselrijk, vooral bij hoge ligging boven het grondwaterpeil.
  • Zandgrond: Ontstaat als wind- of waterafzetting, gemakkelijk te bewerken, waterdoorlatend, en vaak voedselarm.
  • Leemgrond: Vergelijkbaar met klei, maar ontstaat door windafzetting en bestaat uit fijne deeltjes.

Kiemstrategie:

Planten verspreiden hun zaden op effectieve manieren, zoals door wind, water, insecten, dieren of vogels. Zaden hebben een ingebouwd systeem dat zorgt voor kiemrust, waardoor niet alle zaden direct na het uitzaaien kiemen. Natuurlijke omstandigheden kunnen kiemrust doorbreken, en deze voorwaarden variëren per plantensoort.


Zaaidiepte en zaaitijd:

Doorgaans zaai je zaden niet dieper dan de dikte van het zaad. Na het zaaien moeten de zaden regelmatig vochtig worden gehouden, maar nooit te nat. De beste zaaitijd is meestal de natuurlijke zaadval van de plant, maar in de praktijk kan hiermee worden gespeeld. Langdurig natte en droge, hete periodes zijn geen gunstige zaaimomenten.


Een vals zaaibed:

Bij direct zaaien in de grond is het belangrijk om de grond vrij te maken van (wortel)onkruiden. Door het in te zaaien gebied te bewerken, maar nog niet in te zaaien, ontstaat een "vals zaaibed". Hierdoor kiemen onkruiden eerder, en door herhaaldelijk schoffelen wordt de aanwezige zaadbank uitgeput. Het ideale moment om een vals zaaibed te maken is tijdens een lange, hete periode.


Breedwerpig zaaien:

Voor bloemenweides en mengsels is breedwerpig zaaien handig en natuurlijk. Dit wordt gedaan door het volume van zaden te vergroten met zand. Het zand wordt gelijkmatig over het te zaaien vlak gestrooid, en in kleigronden kan wat zand door de bovenlaag worden gemengd om het zaaibed te verschralen.

Voor meer tips over zaaien kijk op website van de Cruydt-hoeck

Tips

Inheemse bloemmengsels zijn goed te combineren met stinzebollen. Plant om bijen te helpen, bijvoorbeeld krokus of blauwe druifjes. Deze zijn o.a. in de webshop van de Bijenstichting te koop

Hoe zaai je in potten en bakken? Tips van Gardeners' World

Hoe zaai je Duifkruid? Tips van Gardeners' World

Een- en tweejarige zaaien

Eénjarige bloemenweides, zoals het ‘Akkerbloemenmengsel A6’, kiemen snel en bloeien meteen in het jaar van inzaaien. Deze kunnen het beste gezaaid worden in de nazomer of in het voorjaar. Als u in het najaar zaait, dan heeft u bloei in de voorzomer. Als u in het voorjaar zaait, dan zal de bloei iets later in de zomer zijn. Zelfs als u pas eind juni zaait, dan komen akkerbloemen nog prima in bloei in de nazomer, alleen zal de zaadzetting voor het volgende jaar zich dan minder ontwikkelen. Het moment van zaaien is van invloed op welke soorten zich het beste ontwikkelen. Met zaaien in het najaar geeft u de ‘winterannuellen’ zoals Korenbloem een voorsprong. Als u laat in het voorjaar zaait, dan ontwikkelen de warmtekiemers zoals Gele Ganzenbloem zich sterker.

Tips

Zaai eens een stukje tuin met  graan in en zaai er het Akkerbloemenmengsel doorheen of langs de rand.

Kijk voor losse soorten zoals Gele Ganzenbloem in de webshop van de Cruydt-hoeck.

Meerjarige planten

Meerjarige inheemse planten kunnen jaarrond gezaaid worden, maar de beste periode is de nazomer, herfst. Het jaar van inzaaien is bij meerjarige mengsels een 'investeringsjaar', en we kunnen in het eerste jaar nog weinig bloei verwachten. In tegenstelling tot geselecteerde groentezaden, kiemen zaden van inheemse wilde planten niet meteen. Ze wachten rustig af tot de juiste natuurlijke omstandigheden zich voordoen. Dit verschilt per soort en kan variëren van enkele weken tot wel een jaar. Vooral de 'koudekiemers' zullen pas na de eerstvolgende winter gaan kiemen. Sommige soorten zullen wat langer in kiemrust blijven, maar meestal zien we in het groeiseizoen na een paar maanden al diverse kiemplanten ontstaan. Heb geduld en vertrouw erop dat de natuur wel weet wat ze doet.


Het is raadzaam om niet te zaaien als het extreem nat is in de winter of bij vorst of sneeuw. Op schrale droge gronden is zaaien in het voorjaar altijd af te raden. Tijdens een zeer droge zomer een deel van de jonge kiemplanten verdrogen.

Tips

Zaai mengsels meteen in de grond.

Zaai je individuele soorten? Dan beter in potjes en later uitplanten op de plek dat je wenst. (je hebt waarschijnlijk te veel planten, ruil dan je planten met buren of familie.

Knip uitgebloeide bloemstelen nooit af al in het najaar. Tot in maart kunnen er namelijk bijen of andere insecten in schuilen!